top of page
  • Writer's pictureTatjana Smiljanić

NAJPOZNATIJI KABINET NA SVETU

Updated: Apr 3, 2019

DAS KABINETT DES DOKTOR CALIGARI" (1919)


Režiser : Robert Wiene


Najvažniji horor svih vremena. Ne treba posebno naglašavati koliko je uticao na sve filmove strave i misterije koji su snimljeni do današnjeg dana. Nastao je nakon prvog svetskog rata, dok se mrak nadvijao nad nemačkom vajmarskom republikom, u opštem haosu i strahu, pred vratima teške ekonomske krize . Wiene je u ovaj bizaran, ekspresionističkim tonovima snimljen, pre svega, umetnički izraz, smestio sve teskobe pred kojima se našao nemački narod i poigrao se sa njihovim unutrašnjim demonima.Strahove, deluzije, priviđenja, unutrašnje borbe sa sobom samima, ovaj čudak je preneo na film i to po ugledu na svog savremenika Meliesa. Sačinjen od mnoštva slika koje su svaka za sebe govorile neku sasvim drugačiju priču od prethodne, ovaj uradak je zahtevao skoro i objašnjenje koje bi pratilo svaki kadar ponaosob, jer je bilo veoma teško povezati sve u neku smislenu priču. Iskrivljeni likovi, potpuno sulude situacije, iskarikirane, izobličene, služile su za naglašavanje unutrašnjih stanja glavnih likova.
Tako smo dobili i prvi film koji se bavio umutrašnjim identitetom pojedinca koji je pošao putem kroz sveopšte ludilo i haos, i sam postajući zatvorenik svog napaćenog uma koji ga je krivio, a sa njim je krivio i stvarnost oko njega.

Takođe, upravo zbog haotične naracije, dobili smo i prvi filmski način pripovedanja koji do tada nije postojao - tehniku "flashbacka". Iako je sam režiser u filmu koristio veoma malo inovacija, osim ove, nove tehnike, desilo se da je upotrebljena još jedna, kao naglašavanje svojevrsnog preokreta u radnji, a to je "flashback u flashbacku".Ovaj savršen film se u potpunosti snimao kamerom koja je bila fiksirana u sredini, kao u pozorištu, a režiser je koristio neke ideje da bi naglasio ludilo glavnog lika, poput previsokih stolica, senki koje su bile nacrtane na zidu, a spoljašnja scenografija je izgledala je poprilično neuverljivo i nadrealno.

Ovo je prelep, stilizovan film o čoveku kog mašta i rastrojenost vode u neslućene dubine,i o gledaocu koji iste te dubine ne može u potpunosti da razume i da ih razdvoji, pa za radnju ne zna da li je dokumentaristički prikaz nekog istinitog događaja ili izmišljena priča jednog ludaka...
Clementine Kruczynski 11.01.2019.

41 views0 comments
bottom of page